Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

DIY hair mask (that is like the commercial hair mask) - Làm kem ủ tóc

NGUYÊN LIỆU (ĐỂ LÀM 1 HỘP 100ML):
 • - 20 gram dầu quả bơ
 • - 12 gram dầu dừa
 • - 5 gram dầu hạnh nhân
 • - 5 gram dầu cọ
 • - 50 gram nước
 • - 8 gram sáp ong
 • - 1 gram phenonip
 • - 1 hũ nhựa 100ml nắp nhựa
 • (Không sử dụng hương liệu, vì đây là mặt nạ ủ tóc trước khi gội. Công thức này dùng trước khi gội vì lượng dầu nhiều có thể gây bết tóc)

MATERIALS (FOR MAKING 100ml): 
- 20 grams of avocado oil 
- 12 grams of coconut oil 
- 5 grams of almond oil 
- 5 grams of palm oil 
- 50 grams of water 
- 8 grams of beeswax 
- 1 gram phenonip 
- 1 100ml plastic jars
(Do not use flavorings, as this is the incubation hair mask before shampooing. Use formula before shampooing as much oil can cause hair greasy) 

DỤNG CỤ:
 • - 1 cái thìa
 • - 2 cốc/bát thủy tinh
 • - 1 đôi găng tay
 • -1 cái cân gram
 • - Lò vi sóng
 • - Máy đánh trứng

TOOLS: 
- 1 spoon 
- 2 cup / glass bowl 
- 1 pair of gloves 
-1 Gram scales 
- Microwave 
- Whisk machine 
THỰC HIỆN:
-Bước 1:Cân khối lượng cần thiết của dầu và sáp vào trong một bát đựng. Ở một bát khác, cân khối lượng cần thiết của nước. Đun cả 2 bát trong lò vi sóng đến khi nước ấm và sáp tan hết.
-Bước 2: Kiểm tra nhiệt độ của 2 bát nước và dầu. 2 bát này nên còn ấm nóng (quanh 70 độ C) và không chênh lệch lớn về nhiệt độ. Đổ nước vào dầu.
-Bước 3:Đánh kem đễn khi hỗn hợp đông lại. Thêm phenonip.. Đánh kem lần cuối.
-Bước 4:Xúc kem vào hũ đựng. Đóng nắp và dán nhãn.
Lưu ý:
- Bạn có thể lựa chọn các loại dầu mà bạn thấy hợp để cho ra công thức riêng của bạn. Các loại dầu tốt cho tóc là: dầu dừa (làm dài tóc, chống gầu), dầu olive (dưỡng tốt nhưng đôi khi bị bết quá), dầu cọ (phục hồi tóc và da đầu sau khi xử lý hóa chất, chống gầu), dầu hạnh nhân (trị rụng tóc), dầu castor (làm bóng tóc, nhưng sử dụng tỉ lệ rất thấp kẻo sẽ bị bết tóc).
IMPLEMENTATION: 
-Step 1: Weigh necessary quantity of oil and wax into a bowl. In a separate bowl, balancing the volume of water needed. 2 Heat the bowl in the microwave until warm and melt the wax. 
-Step 2: Check the temperature of the water and oil 2 bowls. 2 bowls should also warm (around 70 ° C) and no large differences in temperature. Pour water into the oil. 
-Step 3: Mark the cream until the mixture is frozen. Add cream last phenonip .. Mark. 
-Step 4: Scoop ice cream into the jar. Close the lid and label. 

Note: 
- You can choose the type of oil that you see to produce your own recipe. The oil is good for hair: coconut oil (as long hair, anti-dandruff), olive oil (good but sometimes care too flat), palm oil (hair and scalp recovery after chemical treatment, anti dandruff ), almond oil (hair loss), castor oil (hair polish, but use very low rate lest the hair will be flat).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét