Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Chọn kiểu tóc theo khuôn mặtNếu không chắc khuôn mặt mình hình gì thì các bạn vào link này làm bài quiz nhé ^^. 
If you are not sure what face shape are you, click on this link to take the face shape quiz

FOR ROUND FACES:
FOR OVAL FACES:


FOR SQUARE FACES:


FOR HEART FACES: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét