Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Apply blush according to your face shape


Nếu không chắc khuôn mặt mình hình gì thì các bạn vào link này làm bài quiz nhé ^^. 
If you are not sure what face shape are you, click on this link to take the face shape quizKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét